Effektivt byggesagskontor

KomPublic er et stærkt partnerskab..

Du skal vælge KomPublic, hvis du vil have en partner som yder et professionelt arbejde i og uden for din organisation. Vores serviceydelser er vores kerneopgave, og vi tør godt sige, at vi er specialister i vores ydelser.

Vi er troværdige..

Gennem vores samarbejder har vi skabt gode resultater. Vi tager os tid til at sætte os ind i vores kunders kontekst og organisation og værdier, det medfører at vores arbejde opleves troværdigt i og uden for kundens organisation

Byggesagsbehandling

Hos KomPublic er vi specialister og førende i byggesagsbehandling. Vi skaber resultater fra dag 1. gennem erfarne byggesagsbehandlere og ledere.

Vi skaber resultater

At yde sagsunderstøttende arbejde i byggesager (interim sagsbehandling) er en kompleks proces og opgave. Hos KomPublic har vi udviklet en samarbejdsmodel, som gør det komplekse enkelt. Det betyder, at vores kunder oplever, at vi ikke fylder eller forstyrrer unødigt i organisationen, samtidig med at der er fremdrift i sagerne. Det er vigtigt for os, at vores kunder ikke skal investere dyrebar tid og ressourcer for at opnå effekt af samarbejdet.

Da vi lever af at skabe resultater, har vi valgt at være transparente i vores opgaveløftning, og vores kunder har dermed fuldt indblik i vores processer og den fremdrift der sker i sagerne.

Vi har for at kunne leve op til vores ambitioner udviklet vores eget sagsbehandlings– og rapporteringssystem, hvorfor vi er fuldt ud digitale.

KomPublic er en professionel samarbejdspartner, der har den nødvendige kapacitet til at rykke hurtigt og kompetent. Vores kunder tæller Danmarks største og mindste kommuner, og der er ingen opgave, der er for stor eller lille til os. Vores knowhow, ekspertise og konkurrencerigtige priser har senest betydet, at vi har indgået en 3-årig aftale med Københavns Kommune.

KomPublic er et stærkt partnerskab..

Du skal vælge KomPublic, hvis du vil have en partner som yder et professionelt arbejde i og uden for din organisation. Vores serviceydelser er vores kerneopgave, og vi tør godt sige, at vi er specialister i vores ydelser.

Vi er troværdige..

Gennem vores samarbejder har vi skabt gode resultater. Vi tager os tid til at sætte os ind i vores kunders kontekst og organisation og værdier, det medfører at vores arbejde opleves troværdigt i og uden for kundens organisation

Byggesagsbehandling

Hos KomPublic er vi specialister og førende i byggesagsbehandling. Vi skaber resultater fra dag 1. gennem erfarne byggesagsbehandlere og ledere.

Vi skaber resultater

At yde sagsunderstøttende arbejde i byggesager (interim sagsbehandling) er en kompleks proces og opgave. Hos KomPublic har vi udviklet en samarbejdsmodel, som gør det komplekse enkelt. Det betyder, at vores kunder oplever, at vi ikke fylder eller forstyrrer unødigt i organisationen, samtidig med at der er fremdrift i sagerne. Det er vigtigt for os, at vores kunder ikke skal investere dyrebar tid og ressourcer for at opnå effekt af samarbejdet.

Da vi lever af at skabe resultater, har vi valgt at være transparente i vores opgaveløftning, og vores kunder har dermed fuldt indblik i vores processer og den fremdrift der sker i sagerne.

Vi har for at kunne leve op til vores ambitioner udviklet vores eget sagsbehandlings– og rapporteringssystem, hvorfor vi er fuldt ud digitale.

KomPublic er en professionel samarbejdspartner, der har den nødvendige kapacitet til at rykke hurtigt og kompetent. Vores kunder tæller Danmarks største og mindste kommuner, og der er ingen opgave, der er for stor eller lille til os. Vores knowhow, ekspertise og konkurrencerigtige priser har senest betydet, at vi har indgået en 3-årig aftale med Københavns Kommune.

Vi har løst 5000+ byggesager for de danske kommuner

Kender du din organisation?

KomPublic har udviklet konceptet ”Servicetjek”. Servicetjekket på byggesagsområdet har til formål at skabe indsigt og klarlægge områderne med størst potentiale for forbedringer og pege på konkrete indsatsområder, som kan bringe byggesagsområdet i den ønskede retning.

Vi trækkes dels på eksisterende erfaringer med byggesagsbehandling og sagsbehandling mere generelt fra andre kommuner og organisationer. Vi afdækker og specificere konkrete løftestænger, som kan underbygge den videre udviklingen på byggesagsområdet.

Servicetjekket er udført med udgangspunkt i en række interviews med direktør, ledere, medarbejdere og workshops.  Servicetjekket er struktureret efter en fast analyseramme med fokus på en række centrale temaer i den kommunale byggesagsbehandling, herunder afdækning af processer, ledelses – og driftsinformation, kanalstrategi mv. På baggrund af Servicetjekket vil der være mulighed for at igangsætte de indsatser, som kan være med til løfte byggesagsområdet.

Servicetjek

Vores Servicetjek giver et unikt 360 graders eftersyn af byggesagsområdet.

Servicetjek

Vores Servicetjek giver et unikt 360 graders eftersyn af byggesagsområdet.

Kender du din organisation?

KomPublic har udviklet konceptet ”Servicetjek”. Servicetjekket på byggesagsområdet har til formål at skabe indsigt og klarlægge områderne med størst potentiale for forbedringer og pege på konkrete indsatsområder, som kan bringe byggesagsområdet i den ønskede retning

Vi trækkes dels på eksisterende erfaringer med byggesagsbehandling og sagsbehandling mere generelt fra andre kommuner og organisationer. Vi afdækker og specificere konkrete løftestænger, som kan underbygge den videre udviklingen på byggesagsområdet.

Servicetjekket er udført med udgangspunkt i en række interviews med direktør, ledere, medarbejdere og workshops.  Servicetjekket er struktureret efter en fast analyseramme med fokus på en række centrale temaer i den kommunale byggesagsbehandling, herunder afdækning af processer, ledelses – og driftsinformation, kanalstrategi mv. På baggrund af Servicetjekket vil der være mulighed for at igangsætte de indsatser, som kan være med til løfte byggesagsområdet.

Vi har udført Servicetjek i kommuner landet over

Ledelses- og driftsdata

KomPublic kan hjælpe jer til at få præcis ledelsesinformation og driftsdata til styring af ledere og medarbejdere

Datadrevet ledelse

Ledelses– og driftsdata er helt afgørende for en effektiv byggesagsbehandling. Ofte oplever vi, at kommunerne ikke får nok ud af den data, der er tilgængelig i fagsystemerne.  Vi kan give både ledere og medarbejdere den nødvendige data til at kunne lede andre og sig selv.

Den daglig og strategisk styring sker på baggrund af ”mavefornemmelser” eller ufuldstændigt datamateriale. Beslutninger skal træffes på baggrund af viden, og her kan KomPublic hjælpe.

Herudover vil der være mulighed for at få automatiseret informationer, som kan anvendes til den administrative og politiske topledelse.

Viden er vigtig

Kompetenceudvikling er vigtigt i fortsat mere kompleks byggesagsverden. Både nye og erfarne medarbejdere og ledere har brug for at blive klogere på teori og praksis. Vi kan tilbyde kurser og forløb for både små og store grupper – eller enkeltpersoner. Vi skræddersyer indholdet til jeres behov.

Kurser

KomPublic tilbyder relevante kurser inden for byggesagsbehandling.

Ledelses- og driftsdata

KomPublic kan hjælpe jer til at få præcis ledelsesinformation og driftsdata til styring af ledere og medarbejdere

Datadrevet ledelse

Ledelses- og driftsdata er helt afgørende for en effektiv byggesagsbehandling. Ofte oplever vi, at kommunerne ikke får nok ud af den data, der er tilgængelig i fagsystemerne.  Vi kan give både ledere og medarbejdere den nødvendige data til at kunne lede andre og sig selv.

Den daglig og strategisk styring sker på baggrund af ”mavefornemmelser” eller ufuldstændigt datamateriale. Beslutninger skal træffes på baggrund af viden, og her kan KomPublic hjælpe.

Herudover vil der være mulighed for at få automatiseret informationer, som kan anvendes til den administrative og politiske topledelse.

Kurser

KomPublic tilbyder relevante kurser inden for byggesagsbehandling.

Viden er vigtig

Kompetenceudvikling er vigtigt i fortsat mere kompleks byggesagsverden. Både nye og erfarne medarbejdere og ledere har brug for at blive klogere på teori og praksis. Vi kan tilbyde kurser og forløb for både små og store grupper – eller enkeltpersoner. Vi skræddersyer indholdet til jeres behov.

Vi har effektiviseret 5+ kommuners byggesagsbehandling