FAQ

Hvornår kan vi starte?

Vi ønsker selvfølgelig at starte op, når vores kunder ønsker det. Der vil ofte skulle bruges nogle uger på at få etableret en kontrakt, IT-adgang og aftale en proces, som passer ind hos jer. Derudover kan der i perioder være travlt hos KomPublic, men vi efterhånden en stor så kapacitet, at samarbejdet hurtigt kan starte op.

Hvad er priserne?

Vi tilbyder en fast pris pr. sagstype. Dvs. vi giver fx en fast pris på 200 sager. Vi har stor erfaring med prisfastsættelse, så det er ikke komplekst eller kræver stort arbejde fra vores kunder. Med fast pris ved vores kunder, hvad de får, og hvad de skal betale. Vi arbejder ikke på timebasis.

Hvem er medarbejderne?

Vores medarbejdere er rutinerede og har alle en baggrund som byggesagsbehandlere fra de danske kommuner. Se dem her.

Hvordan arbejder I?

Vi arbejder fra vores kontorer, dvs. vi sidder ikke ude hos vores kunder. Men vi arbejder sådan, at vi får etableret en fjernadgang til jeres fagsystem. Dvs. vi skal oprettes i jeres systemer som de eksisterende byggesagsmedarbejdere. Vi har opfølgning ugentligt, og vores eneste krav er, at I stiller en ressourceperson til rådighed ca. 1 gang ugentligt af 1 times varighed. I opstarten af samarbejdet skal I afsætte tid af til at tydeliggøre jeres kontekst, dvs. hvad er vigtigt hos netop jer, når I arbejder med byggesagsområdet.

Hvilke opgaver kan I løse?

KomPublic kan løse alle typer af opgaver. Vi har kompetencer til alle sagstyper. Ingen opgaver er for små eller store.