Services

Chatbots

KomPublic har udviklet 2 chatbots særligt til byggesagsbehandling.

Chatbots

Hjælp til sagsbehandlere og ansøgere

Prøv vores chatbots til byggesagsbehandling

Byggesagsbehandling

KomPublic er Danmarks førende i at tilbyde understøttende sagsbehandling til landets kommuner.

Byggesagsbehandling

Erfarne konsulenter

KomPublic tilbyder erfarne byggesagsbehandlere til understøttende sagsbehandling. Alle vores konsulenter har flere års erfaring med byggesagsbehandling fra én eller flere kommuner. Så I er sikret den mest kompetente hjælp.

Optimalt samarbejde

Vores samarbejdsmodel gør det enkelt at opstarte vores sagsunderstøttende arbejde i jeres kommune. Vi kortlægger jeres praksis sammen, og vi sørger for, at vores konsulenter skaber resultater fra dag 1. Vores konsulenter har erfaring fra alle almindelige sagsbehandlingssystemer.

Vi sørger også for, at vi ikke fylder eller forstyrrer unødvendigt hos jer. Det er nemlig vigtigt for os, at I ikke skal investere dyrebar tid og ressourcer for at opnå effekt af samarbejdet. Vi har typisk kun behov for 1 times sparringsmøde pr. uge, for at komme i mål med jeres sager.

Daglig rapportering

Det er vigtigt for os, at vi er fuldt ud transparente i vores opgaveløftning – og at I ved, hvor langt vi er kommet med jeres sagsbehandling.

Derfor har vi udviklet et rapporteringssystem, hvor vi dagligt rapporterer præcis, hvor vi er i sagsbehandlingen af jeres sager. I systemet kan I følge vores processer, og se alle detaljer fra vores arbejde.

Opgavetyper

Vores konsulenter kan understøtte mange forskellige dele af sagsbehandlingen.

Vi har bl.a. stor succes med at arbejde med servicemålsager, lovliggørelsessager og landzonetilladelser for vores nuværende samarbejdskommuner.

Men vi skræddersyr gerne et tilbud, der passer til jeres behov.

Hvem kan få understøttende sagsbehandling?

KomPublic har den nødvendige kapacitet til at rykke hurtigt og kompetent.

Vores kunder tæller Danmarks største og mindste kommuner, så der er ingen opgave, der er for stor eller lille til os.

Vores knowhow, ekspertise og konkurrencedygtige priser har senest betydet, at vi har indgået en 3-årig aftale med Københavns Kommune.

KomPublic har løst 5000+ byggesager for de danske kommuner

Digitalt overblik

MinByggesag er et digitalt indblik i sagsbehandlingen til jeres ansøgere. Her kan både virksomheder og borgere følge sagsbehandlingen, og de får løbende opdateringer, når der sker noget nyt i deres sag. Det giver ansøgerne en moderne serviceoplevelse.

Reduceret behov for dialog

Når jeres ansøgere kan følge deres sagsbehandling digitalt, vil I opleve, at behovet for direkte kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler bliver mindre.

I Københavns Kommune fik de 50,3 % færre opkald om status og rykkere ifbm. byggesager i det første kvartal, efter MinByggesag var blevet implementeret i kommunen.

Opsætning

MinByggesag er en Saas-løsning. Der er ingen drift- og vedligeholdelsesopgaver for kommunen, og nye feautures bliver løbende tilføjet løsningen.

Skalering

Løsningen kan skaleres til andre forvaltningsområder.

Hvem kan få glæde af MinByggesag?

Kommuner der ønsker at give deres ansøgere en moderne serviceoplevelse og reducere behovet for direkte kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler.

MinByggesag har været i drift i Københavns Kommune siden 1. december 2023, og der har været stor tilslutning fra ansøgerne.

Læs om erfaringerne i Københavns Kommune

MinByggesag

Digitalt indblik i sagsbehandlingen for borgere og virksomheder

Book en præsentation af MinByggesag

KP Byggesag

Fremtidens byggesagssystem

KP Byggesag

Fra fagfolk til fagfolk

KP Byggesag er fremtidens system til byggesagsbehandling. Systemet er udviklet til at effektivisere byggesagsbehandlingen, og det bygger på de nyeste teknologier indenfor dataanvendelse og AI.

KP Byggesag er udviklet af fagfolk til fagfolk. Det gør systemet unikt ift. de systemer, der findes på markedet i dag. Ledelse og medarbejdere kan anvende data som beslutningsgrundlag for deres valg og prioriteringer, hvilket giver kommunen fuld kontrol over byggesagsbehandlingen fra start til slut.

Funktioner

Alle funktioner i KP Byggesag har fokus på at forbedre kommunens arbejde med sagsbehandling. Systemet inkluderer:

 • Mit overblik: Daglig prioritering af sager
 • Sagsoversigt: Detaljeret oversigt over kommunens sager til sagsbehandlerne
 • Søgning: Find specifikke og lignende sager. Mulighed for at sortere på afgørelsestype og beslutningstype.
 • Sagsdetaljer: Alt relevant information om sagen
 • Tjekliste og arbejdsmetode: Støtte til korrekt og ensartet sagsbehandling baseret på sagstypen
 • Kladder: Opret breve og dokumenter ud fra eksisterende skabeloner – og flet information fra sagsbehandlingen ind
 • Historik: Fuldt overblik over de handlinger, der er sket i den enkelte sag
 • Stikprøvekontrol: 10 % udvælges og sagsbehandleren underrettes automatisk
 • Tidsregistrering: Mulighed for fuld tidsregistrering, fakturering og grundlag for data om sagsarbejdet
 • Integration til BoM: BoM opdateres automatisk i takt med sagsbehandlingen
 • Sager fra BoM: Alle kommunens sager oprettes automatisk i KP Byggesag
 • Aktindsigt: Opret dokumenter til aktindsigt
 • Kommunespecifik opsætning: Den enkelte kommune har frihed til at vælge opsætning
 • Relaterede sager: Sager på samme adresse relateres automatisk
 • Brugertyper: Giv adgang til funktioner og sager på brugerniveau, fx administration, sagsbehandler, teamleder og ledelse
 • Datamodul: Data og overblik til sagsbehandlere og ledelsen
 • Chatbot (tilvalg): Stil spørgsmål til alle BR og juridiske vejledninger samt jeres administrationsgrundlag, praksis, lokalplaner og servitutter
 • Sprogmodel (tilvalg): Få AI til at generere forslag til afgørelser mv. pba. sagsarbejdet

Opsætning

KP Byggesag er en SaaS-løsning. Der er ingen drift- og vedligeholdelsesopgaver for kommunen, og nye feautures bliver løbende tilføjet løsningen.

Book en præsentation af KP Byggesag

Ledelses- og driftsdata

Præcis ledelsesinformation og driftsdata til styring af ledere og medarbejdere

Ledelses- og driftdata

Benyt jeres data

Ledelses– og driftsdata er helt afgørende for en effektiv byggesagsbehandling. Men mange kommuner får ikke nok ud af den data, der er tilgængelig i deres fagsystem. KomPublic er eksperter i at definere databehov og visualisere data til brug i byggesagsbehandlingen.

Brugervenlig datafremstilling

Jeres data er ubrugelig, hvis den ikke fremstilles på en måde, som modtageren forstår. Vi har stor erfaring i at rådgive kommunerne i, hvilken data de kan bruge, og hvordan den skal fremstilles, så den skaber et brugbart overblik.

Vi har bl.a. hjulpet kommuner med at få overblik over:

 • Alle åbne sager, deres initiativ pligt og prioritet
 • Sager, hvor servicemålet er overskredet eller snart bliver det; fordelt på sagstyper
 • Udviklingen i antallet af modtagne og afgjorte/afsluttede sager; fordelt på sagstyper
 • Den enkelte sagsbehandlers fremdrift og belastning
 • Prognoser for fremtidens belastning

Beslutningsgrundlag

Med det rette data, kan I give både ledere og medarbejdere det rette beslutningsgrundlag til at kunne lede andre og sig selv.

I kan også få visualiseret data, som I kan give til den administrative og politiske topledelse.

Få indsigt i jeres data

Kurser

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling er vigtigt i byggesagsverdenen, fordi den hele tiden bliver mere kompleks. Både nye og erfarne medarbejdere og ledere har brug for at blive klogere på teori og praksis.

Skræddersyede tilbud

Vi tilbyder kurser og forløb for både små og store grupper – eller enkeltpersoner. Vi skræddersyer indholdet til jeres behov.

Kurser

KomPublic tilbyder relevante kurser inden for byggesagsbehandling.

Hør mere om mulige kurser

Servicetjek

Vores Servicetjek giver et unikt 360 graders eftersyn af byggesagsområdet.

Servicetjek

Find jeres indsatsområder

Svært at vide, hvor I skal starte? KomPublic kan hjælpe jer med at vælge de rette indsatsområder ved at lave et servicetjek på jeres byggesagsområde.

Med et servicetjek skaber vi indsigt i og klarlægger områderne med størst potentiale for forbedringer i jeres kommune.

I får et klar billede af, hvilke tiltag der vil have den største effekt, når I ønsker at bringe byggesagsområdet i den ønskede retning.

I får information om pris, tid og forventet effekt på alle indsatsområder, som er relevante for jer.

Benyt vores brede erfaring

Når I vælger os som samarbejdspartner, får I indirekte adgang til viden og erfaringer fra en række kommuner.

Vi trækker både på vores eksisterende erfaringer med byggesagsbehandlingen og sagsbehandling mere generelt fra andre kommuner og organisationer.

Hvordan foregår det?

Servicetjekket tager udgangspunkt i en række interviews med direktør, ledere, medarbejdere og workshops.

Servicetjekket er struktureret efter en fast analyseramme, og det har fokus på en række centrale temaer i den kommunale byggesagsbehandling. Vi laver bl.a. afdækning af processer, ledelses – og driftsinformation, kanalstrategi mv.

På baggrund af Servicetjekket vil I få mulighed for at igangsætte de indsatser, som vil være med til løfte jeres byggesagsområde mest muligt.

Gør jeres byggesagsbehandling mere effektiv